R3-Ráðgjöf ehf.
     Síðumúla 33
     108 Reykjavík
     Sími: 588-5800
     Netfang: r3@r3.is
     Veffang: www.r3.is
     Kt.: 680807-2210

REKSTRARHAGRÆÐING
Mikilvægt er að nýta sem best þá fjármuni sem til ráðstöfunar eru hverju sinni.  Í því sambandi þarf að skilja hismið frá kjarnanum og tryggja að fjármunir verði nýttir í það sem mestu máli skiptir í rekstrinum.  Með kerfisbundinni athugun á kjarna- og stoðstarfsemi skipulagsheildar er hægt að sjá hvað er mikilvægt og hverju er ofaukið.  Niðurstaðan er hagræðing, þ.e. óbreytt þjónustustig en minni kostnaður eða aukið þjónustustig en sami eða minni kostnaður.  R3-Ráðgjöf hefur náð umtalsverðum árangri hjá viðskiptavinum sínum við greiningu hagræðingarmöguleika sem hrint hefur verið í framkvæmd.