R3-Ráðgjöf ehf.
     Síðumúla 33
     108 Reykjavík
     Sími: 588-5800
     Netfang: r3@r3.is
     Veffang: www.r3.is
     Kt.: 680807-2210

GREINING HAGRÆÐINGARMÖGULEIKA
Mikilvægt er að nýta sem best þá fjármuni sem til ráðstöfunar eru hverju sinni.  Í því sambandi þarf að tryggja að fjármunir verði nýttir í það sem skiptir mestu máli í rekstrinum.  Með kerfisbundinni athugun á kjarna- og stoðstarfsemi í stjórnsýslu er hægt að sjá hvað er mikilvægt og hverju er ofaukið.  Niðurstaða er hagræðing.

R3-Ráðgjöf hefur náð umtalsverðum árangri hjá viðskiptavinum sínum við greiningu hagræðingarmöguleika sem hrint hefur verið í framkvæmd.